El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha publicat unes línies de subvencions amb les que vol contribuir a mitigar la crisi derivada pel COVID-19 en els sectors del Comerç, l’Artesania i la Moda. Dins d’aquesta linea també es poden acollir tant bars com resturants.

PROGRAMA REACTIVACIÓ DEL COMERÇ

Objectiu:

Reactivar el sector del comerç davant els efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat pel RD 463/2020, de 14 de març.

Persones beneficiàries:

Professionals autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer, i parades de mercats municipals, que acreditin mitjançant declaració responsable que per ordre del Reial Decret 463/2020, de
14 de març, en el que es va declarar l’estat d’alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o van tenir un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

Despeses subvencionables:

Qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme l’empresa durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar per l’empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l’estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

Quantia de la subvenció:

Fins el 100 % de les despeses subvencionables.

La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà 2.500 euros.

Es podrà sol·licitar la subvenció fins el fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2020.

Sol·licitud Programa Reactivació del comerç