L’ocupació hotelera a Castelldefels supera el 85% el mes de juny

Els establiments hotelers de Castelldefels (hotels i apartaments) han obtingut una ocupació mitjana del 85,62% durant el mes de juny.

Pel que fa a l’origen dels turistes la majoria té procedència nacional amb un 66,88%, principalment de la resta de Catalunya (52,67%), seguit de Madrid (20,19%) i Andalusia (13,65%).

La procedència del turisme internacional és majoritàriament francès (19,06%) seguit per l’alemany (13,33%).