L’ocupació hotelera a Castelldefels arriba al 97% al juliol

Els establiments hotelers de Castelldefels (hotels, apartaments, camping, …) han obtingut una ocupació mitjana del 97% durant el mes de juliol. Els hotels de la ciutat van comptar amb un 93,92% d’ocupació de mitjana i els apartaments i apart-hotels amb un 91,30% de mitjana.

En total, el passat mes van arribar a Castelldefels 51.154 visitants.

Pel que fa a la procedència dels turistes, igual que al juliol de l’any passat, és majoritari el turisme internacional (70,89%).

El turista francès ha sigut el principal (9,76%), seguit de l’alemany (3,44%), britànic (2,08%) i italià (1,02%).

El turisme nacional i de proximitat ha significat un 29,11%.

El 14,41% del total de turistes procedeix de Catalunya, seguit de Madrid (1,16%) i el País Basc (0,96%).