L’Ajuntament millora els jardins del Castell per consolidar-lo com a espai ciutadà

 
L’Ajuntament impulsa diverses obres de reparació a l’exterior del Castell. Les obres van començar el passat 19 de setembre i està previst que s’acabin a finals d’octubre • Es tracta d’una primera intervenció sobre els jardins del Castell que es completarà més endavant amb la creació d’un gran parc al voltant de l’equipament més emblemàtic de Castelldefels

D’aquesta manera l’Ajuntament vol fer palesa la seva voluntat perquè l’espai del Castell sigui d’ús ciutadà. Aquest caràcter ho demostra el fet que cada cop s’hi fan més activitats, tant les que s’impulsen des del propi Ajuntament com aquelles que  hi realitzen les entitats de la ciutat. L’increment d’aquesta activitat a l’espai exterior del Castell demanava un millor condicionament dels jardins que l’envolten.

En aquesta primera intervenció, els treballs han consistit, en uns casos, en la remodelació d’alguns elements situats als jardins del Castell que es trobaven deteriorats. En d’altres, s’hi han fet diverses intervencions per millorar l’ús de l’espai.

Treballs previstos més destacats

-Pavimentació Amb formigó de l’esplanada de l’escenari
-Construcció d’una plaça a l’entrada del Castell, amb pilones per millorar l’accesibilitat del peatons, i col·locació de dues jardineres
-Col·locació d’un mur al voltant de l’edifici per evitar vandalismes
-Reparació del mur lateral de l’esplanada de l’escenari
-Repintat de la barana situada a l’exterior. Col·locació d’una nova barana similar a l’existent
-Reparació de la jardinera situada al lateral de l’escenari
-Reparació de l’escala d’accés a l’escenari
-Plantacions de nova vegetació
-Execució del camí d’accés a l’ermita
-Enderroc de la jardinera situada al bar i restitució del paviment de formigó de l’espai