L’empresa Chias Màrqueting Systems ha realitzat els últims mesos un estudi amb l’objectiu de definir i estructurar els principals productes a potenciar en el sector turístic de Castelldefels.

El treball proposa les estratègies més eficients per a portar-los a terme i defineix projectes clau per al desenvolupament turístic. En suma, estableix com millorar el sistema i les infraestructures turístiques de la nostra ciutat.

En aquest estudi, que ha de ser la base de les futures polítiques de turisme a desenvolupar a Castelldefels, s’han analitzat els recursos existents (actius culturals, històrics i turístics, context econòmic, social i cultural de la nostra ciutat, oferta d’allotjament i restauració, així com oferta complementària…) i l’evolució de la promoció turística de Castelldefels

LA METODOLOGIA DE TREBALL
FASE I – ANÀLISI I DIAGNÒSTIC
FASE II – FORMULACIÓ ESTRATÈGICA
FASE III – PLA OPERACIONAL

CASTELLDEFELS- PLA DE MÀRQUETING – FASES I-II_