L’Ajuntament de Castelldefels ha comunicat als representants del sector de restauració i hostaleria la seva intenció d’efectuar aquesta rebaixa. L’objectiu de la mesura és compensar el fet que les terrasses de bars i restaurants hauran de reduir el seu aforament a causa del coronavirus. Els establiments podran sol·licitar una ampliació de la superfície que ocupa la terrassa a la via pública, no del nombre actual de taules, sol·licitud que serà estudiada cas per cas, ja que no podrà entorpir la circulació de persones.

Ara, encara en la fase 0 del confinament però amb la fase 1 en un futur que podria ser pròxim, l’Ajuntament ha comunicat als gremis professionals del sector dues determinacions encaminades a ajudar a suportar l’impacte en caixa que la disminució de l’aforament de les terrasses, per a implementar mesures de distància social i seguretat sanitària, ocasionarà entre aquest empresariat.

Així, el municipi ha comunicat als representants professionals del sector que la taxa d’ocupació de la via pública es redueix a Castelldefels un 75%, i que seran estudiades les sol·licituds d’ampliació de superfície (no de nombre de taules) que han de cursar-se pels canals habituals, l’atenció a les quals serà reforçada. L’ampliació no tindrà impacte en la taxa.

Pel que fa a quan hauran d’abonar-se les taxes, ja el 31 de març l’Ajuntament va modificar el calendari fiscal: s’ha passat a tres pagaments fraccionats per als qui tinguin domiciliat el pagament de la taxa, començant a primers d’agost, i s’ajorna el pagament no domiciliat fins al 5 de novembre.