Castelldefels Turisme ha iniciat una campanya de reactivació del turisme a Castelldefels tenint en compte la importància d’aquest sector en l’economia de la ciutat. A més dels diferents projectes de promoció online i offline, aquesta campanya inclou també, dins de la seva estratègia com a Destinació Turística Intel·ligent, la realització d’un estudi de reputació online basat en smart data i en l’explotació de diferents fonts d’informació disponibles en internet.

Així, s’ha contractat a l’empresa Vivential Value, especialitzada en innovació i intel·ligència turística un estudi sobre la reputació online de Castelldefels, és a dir, com ens veuen els visitants de Castelldefels sobre la base de les seves opinions i interaccions en internet. A més, l’estudi també inclou un “mapatge” sobre la percepció de neteja i higiene de tots els allotjaments del municipi, basat en més de 20.000 opinions de turistes compartides en Internet abans del confinament, amb la finalitat de treballar amb el sector en aquest aspecte específic, fonamental per a oferir confiança als visitants.

L’Estratègia del municipi de Castelldefels com a Destinació Turística Intel·ligent, iniciada de manera pionera en el conjunt de l’Estat, s’ha vist reforçada amb l’actual equip de gestió de l’àmbit turístic, amb diferents àrees d’actuació, entre les quals s’inclou l’eix de governança turística des de les dades i la innovació en el sistema de coneixement del sector.

Els grans volums de dades generades cada any en el canal digital, la importància de les opinions online com a element de prescripció potencial i els resultats històrics comparatius del municipi dins d’altres estudis d’àmbit supramunicipal, justifiquen la realització d’aquest Monitor de Reputació Turística.

Principals objectius del projecte

  • Conèixer el nivell de visibilitat, valoració i prescripció de “l’experiència Castelldefels” a partir de l’anàlisi segmentat de grans volums d’opinions d’usuaris compartides a Internet en relació als serveis d’allotjament, restauració i atractius turístics del municipi.
  • Reforçar el sistema intel·ligència turística del municipi, amb potencial integració d’aquesta capa de reputació online, amb la resta de capes de coneixement ja disponibles a l’entitat de gestió de la destinació, i dins de la seva estratègia de Destinació Turística Intel·ligent.
  • Facilitar la transferència de coneixement al sector, per tal de sensibilitzar i alinear a tots els agents de la destinació en base als resultats de l’estudi, on s’identificaran oportunitats de millora sectorial.

Conclusions

  1. L’índex de Reputació Online iRON de l’experiència turística a Castelldefels es situa en el 8 25 sobre 10 a partir de l’anàlisi de més de 60 000 opinions onlinegenerades pels turistes en relació a més de 400 allotjaments, restaurants i atractius del municipi.
  2. Els resultats dels diferents sectors per separat, indican la singularitat de Castelldefels com a destinació de costa, però també amb una marcada presència de turisme de negoci, alhora que amb una forta presència de excursionista de proximitat.
  3. Els allotjaments obtenen una puntuació superior a l’habitual en destinacions de costa, assolint un iRON de 8 20 amb una contribució positiva no només dels Hotels sinó també d’altres modalitats d’allotjaments, que fins i tot es situen per sobre de la mitjana de la destinació.
  4. Els restaurants obtenen n la puntuació més discreta dels tres sectors (iRON 7 96 i correspon al perfil habitual de reputació d’una destinació amb un elevat percentatge de client local i de proximitat (Barcelona i Baix Llobregat).
  5. Els atractius turístics són els recursos que presenten una major valoració (iRON 8 50)

Resum estudi reputació online de Castelldefels